هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزيینی,معدن,ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

بنام زیبای خداوند​

بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل می آید تا از 

هشتمین نمایشگاه بین المللی

سنگ های تزیینی,معدن

ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

بازدید فرمایید.

28 الی 31 تیرماه 1395

از ساعت 10 الی 18

محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران

سالن 38 اصلی

با سپاس

مدیریت:

غلامرضا ستاری